Kampioen 2020 Snelheid jonge duiven
1é Vandeverre& Seys  Roeselare
2é Vanden Bussche Lot Zwevegem
3é IIsaac BO Zwevegem

Kampioen 2020 Snelheid jonge duiven
1é Vandeverre& Seys Roeselare
2é Vanden Bussche Lot Zwevegem
3é IIsaac BO Zwevegem

Kampioen 2020 Snelheid Oued & Jaarlingen 
1é De Meulenaere Guylian Lichtervelde
2é De muelenaere Jarne Oekene
3é Florissoone Melvin Voormezele

Kampioen 2020 Snelheid Oued & Jaarlingen
1é De Meulenaere Guylian Lichtervelde
2é De muelenaere Jarne Oekene
3é Florissoone Melvin Voormezele

Kampioen 2020 halve-fond Jonge duiven
1é Vandeverre & Seys Roeselare 
2é De Veugele  Edward Waregem
3é Dufloucq Bjorn Menen

Kampioen 2020 halve-fond Jonge duiven
1é Vandeverre & Seys Roeselare
2é De Veugele Edward Waregem
3é Dufloucq Bjorn Menen

Kampioen 2020 halve-Fond Oude & Jaarlingen
1é Team P.T.I Tuinbouwschool Kortrijk
2é De Veugele Edward Waregem
3é Vande Caveye Milan Heule

Kampioen 2020 halve-Fond Oude & Jaarlingen
1é Team P.T.I Tuinbouwschool Kortrijk
2é De Veugele Edward Waregem
3é Vande Caveye Milan Heule

 kampioen 2020 Fond Jonge duiven
1é Crul Joy Oostrozebeke
2é Rayana Ahmadi Oostnieuwkerke
3é Team P.T.I Kortrijk Tuinbouwschool

kampioen 2020 Fond Jonge duiven
1é Crul Joy Oostrozebeke
2é Rayana Ahmadi Oostnieuwkerke
3é Team P.T.I Kortrijk Tuinbouwschool

Kampioen 2020 Fond oude & Jaarlingen 
1é Elise & paulien Buffel Hooglede
2é Vandeverre & Seys Roeselare
3é  Team P.T.I Tuinbouwschool Kortrijk

Kampioen 2020 Fond oude & Jaarlingen
1é Elise & paulien Buffel Hooglede
2é Vandeverre & Seys Roeselare
3é Team P.T.I Tuinbouwschool Kortrijk

Kampioenscap Asduiven Snelheid jonge duiven
1éVanden Bussche Lot Zwevegem
2é Vandeverre & Seye Roeselare
3é Isaac BO Zwevegem

Kampioenscap Asduiven Snelheid jonge duiven
1éVanden Bussche Lot Zwevegem
2é Vandeverre & Seye Roeselare
3é Isaac BO Zwevegem

Kampioen Asduiven Snelheid Oude duiven
1é De Muelenaere Jarne Oekene
2é P.T.I Tuinbouwschool Kortrijk

Kampioen Asduiven Snelheid Oude duiven
1é De Muelenaere Jarne Oekene
2é P.T.I Tuinbouwschool Kortrijk

Kampioen Asduiven jaarlingen 2020
1é Vande Caveye Milan Heule
2é Florissoone melvin Voormezele
3é Team P.T.I Tuinbouwschool Kortrijk

Kampioen Asduiven jaarlingen 2020
1é Vande Caveye Milan Heule
2é Florissoone melvin Voormezele
3é Team P.T.I Tuinbouwschool Kortrijk

Kampioen Asduiven  Halve - Fond Jonge duiven 2020
1é Dufloucq Bjorn Menen
2é Vandeverre & Seys Roeselare
3é Florissoone melvin Voormezele

Kampioen Asduiven Halve - Fond Jonge duiven 2020
1é Dufloucq Bjorn Menen
2é Vandeverre & Seys Roeselare
3é Florissoone melvin Voormezele

kampioen Asduiven halve-Fond Jaarlingen 2020
1é Vande Caveye Milaan Heule
2é Team P.T.I Tuinbouwschool Kortrijk
3é Florissoone Melvin Voormezele

kampioen Asduiven halve-Fond Jaarlingen 2020
1é Vande Caveye Milaan Heule
2é Team P.T.I Tuinbouwschool Kortrijk
3é Florissoone Melvin Voormezele

kampioen As duiven halve-Fond Oude duiven 2020
1é De Veugele Edward Waregem
2é Team P.T.I Tuinbouwschool Kortrijk
3é Vandeverre & Seys Roeselare

kampioen As duiven halve-Fond Oude duiven 2020
1é De Veugele Edward Waregem
2é Team P.T.I Tuinbouwschool Kortrijk
3é Vandeverre & Seys Roeselare

Kampioen Asduiven Fond Jonge Duiven 2020
1é Crul Joy Oostrozebeke
2é Rayana Ahmadi Oostnieuwkerke
3é Vande Caveye Milan heule

Kampioen Asduiven Fond Jonge Duiven 2020
1é Crul Joy Oostrozebeke
2é Rayana Ahmadi Oostnieuwkerke
3é Vande Caveye Milan heule

Kampioen Asduiven Fond Jaarlingen 2020
1é Elise & Paulien Buffel Hooglede
2é Vande Verre& Seys Roeselare
3é Crul Joy Oostrozebeke

Kampioen Asduiven Fond Jaarlingen 2020
1é Elise & Paulien Buffel Hooglede
2é Vande Verre& Seys Roeselare
3é Crul Joy Oostrozebeke

Algemeen Kampioen 2020
Vandeverre & Seys Roeselare

Algemeen Kampioen 2020
Vandeverre & Seys Roeselare