Snelheid Jonge duiven + 30 jaar

Kampioen snelheid jonge duiven + 30 Jaar

 Hermy-Witgeers uit Lissewege

*************************************

1é Hermy-Witgeers Lissewege

2é Balcaen Kathleen Tielt

3é Claeys Serge Diksmuide

4é Vercouillie Luc Tielt

5é Vermeersch-Depraetere  Zwevegem

6é Delbecque Jurgen Moen

7é Decat Jurgen Wervik

8é Deconinck Koenraad Ichtegem

9é De Scheemacker Patrick Izegem

10é Depoorter Benedikt & Sem Ruiselede

11é Allaert Tamara Beernem

12é De Mey frederique Beernem

Hermy-Witgeers Lissewege

Kampioen Snelheid Oude & Jaarlingen + 30 Jaar

1é Hermy-Witgeers Lissewege

2é Claeys Serge Diksmuide

3é De Mey Frederique Beernem

4é Decat Jurgen Wervik

5é Balcaen kathleen Tielt

6é Depoorter bendikt & Sem Ruiselede

7é Vermeersch-depraetere Zwevegem

8é Allaert Tamara Beernem

9é Icket Leen Wingene

10é Schiettecatte Patrick Ooigem

11é vercouillie Luc Tielt

Kampioen Halve-Fond Jonge Duiven + 30 Jaar

1é Delbecque Jurgen Moen

2é Decat Jurgen Wervik

3é Claeys Serge Diksmuide

4é Vermeersch-depraetere Zwevegem

5é De Scheemacker Patrick Ichtegem

6é Balcaen Kathleen Tielt

 

Kampioen Fond Oude & Jaarlingen + 30 Jaar

1é Ann Caelenbergh Torhout

2é Hermy-Witgeers Lissewege

3é Claeys serge Diksmuide

4é Schiettecatte Patrick Ooigem

5é decat Jurgen wervik

6é Verduyn Pigeons Koekelare

E.V Balcaen kathleen Tielt

E.V De Mey Frederique beernem

E.V Allaert Tamara Beernem

Kampioen Fond Jonge duiven + 30 Jaar

1é Hermy-Witgeers Lissewege

2é Vermeersch-Depraetere Zwevegem

3é Delbecque Jurgen Moen

4é Claeys serge Diksmuide

5é Decat Jurgen Wervik

kampioen As-Duiven +30 Jaar

As-Duiven snelheid jonge duiven

1é Claeys Serge Diksmuide 

2é Hermy-Witgeers Lissewege

3é Vercouillie Luc Tielt

*********************************

As-Duiven snelheid oude duiven

1é Claeys Serge Diksmuide

2é Hermy-Wiygeers Lissewege

3é Depoorter Benedikt & Sem Ruiselede

**************************************************

As-Duiven snelheid Jaarlingen + 30 Jaar

1é Claeyd Serge Diksmuide

2é Hermy-Witgeers Lissewege

3é Icker Leen Wingene 

Kampioen As-Duiven Halve-Fond Jonge Duiven +30 Jaar

1é Delbecque Jurgen Moen

2é Decat Jurgen Wervik

3é Claeys Serge Diksmuide

********************************

As-Duiven halve-fond Oude Duiven

1é Decat jurgen Wervik

2é Hermy-Witgeers Lissewege

3é Claeys serge Diksmuide

********************************

As-Duiven Halve-fond Jaarlingen

1é Claeys serge Diksmuide

2é Malik Ahmadi Oostnieuwkerke

3é Decat jurgen Wervik

***************************************

As-Duiven Fond Jonge Duiven + 30 Jaar

1é Hermy-Witgeers Lissewege

2é Delbecque Jurgen Moen

3é Claeys Serge Diksmuide

***********************************

AS-Duiven Fond Oude Duiven + 30 Jaar

1é Ann Caelenbergh Torhout

2é Hermy-Witgeers Lissewege

3é Schiettecatte Patrick Ooigem

*******************************************

As-Duiven Fond jaarlingen + 30 Jaar

1éHermy-Witgeers Lissewege

2é Ann Caelenbergh Torhout

3é Decat Jurgen Wervik

Algemeen Kampioen Starters +30 Jaar Westvlaamsejeugdclub
Claeys Sege uit Diksmuide