Huisvesting.

De belangrijkste criteria voor een duivenhok zijn:droog,licht,warm, tochtvrij en geventileerd.Kilte en klamheid zijn zeer nadelig voor de gezondheid van de duiven.De ligging van het hok kan hier al  belangrijke mate toe bijdragen.De voorgevel staat best naar het zuidoosten zodat de zon bijna de hele dag binnen kan schijnen .Hokken die op het westen gericht zijn, krijgen meestal de regen van voren, wat vooreen vochtig hok kan zorgen.De ideale ligging heb je jammer genoeg niet altijd voor het kiezen.Je moet rekening houden met buren, overheidsbeperkingen, huiseigenaren,bomen,..of de ligging van het huis.Je kan de achtergevel van het hok toch moeilijk naar het huis zetten, aangezien toezicht op het doen en laten van de duiven een belangrijk onderdeel is van de hobby.Gelukkig zijn hiervoor nog andere mogelijkheden zoals bijvoorbeeld lichtkoepels en goed geplaatste ramen. 

Constructie.

Materiaal

Het beste bouwmateriaal is oud, uitgewerkt hout.Nieuw hout kan, doordat het gaat werken (krimpen en uitzetten),oorzaak zijn van lekkages of er kan gasontwikkeling in ontstaan.Persplaten kunnen ook gebruikt worden, maar je moet ervoor zorgen dat het geen lpaten zijn die in natte toestand gaan stinken.triplex is een derde mogelijkheid, maar alleen voor de binnenzijde van het hok.Steen is duurder en er is meer vakkennis nodig om er een hok mee te bouwen.In de praktijk blijkt dat stenen hokken in de beginjaren veel problemen kunnen geven.

Grootte en indeling

De grootte van het hok moet uiteraard aangepast zijn aan het aantal duiven.De regel zegt een halve kubieke meter per duif.Overbevolking verhoogt de infectiedruk.

Bij een tuinhok moet de euimte tussen de bodem en de grond ongeveer 50 cm zijn,zodat de wind er goed onderdoor kan waaien.Zo blijft de vloer beter droog. Aan de opening onder het hok met gaas af te spabben, zodat er geen katten onder kunnen schuilen.De wanden moeten dubbelwandig zijn met isolatiemateriaal tussen.Grote temperatuursverschillen beinvloeden de conditie nadelig.Glas wordt zo hoog mogelijk geplaatst en beslaat niet meer dan 1/3 van de oppervlakte.Dubbel glas is niet noodzakelijk, het laat minder warmte binnen.

Dak

Een steil dak is beter dan een plat dak.Een behoorlijk steil dak zozgt ervoor dat de duiven na de ries sneller binnenkomen omdat ze moeilijk op het dak kunnen landen.Bovendien is er in het hok een groter reservoir aanverse lucht boven de duiven.Ook bouwtechnisch zijn er voordelen: minder onderhoud en minder kans op lekkage.Dakpannen hebbende voorkeur boven golfplaten omdat ze beter verluchten.Bij een steil dak is dat geen enkel probleem, maar als je volgens bouwvoorschriften verplicht bent een platter dak te maken, kunnen dakpannen wel eens lekkenbij veel regen of sneeuw.In dit geval zijn golfplaten toch aan te raden.

In en uitgang

Aan de in-en uitvlieggelegenheden wordt veel aandacht besteed.Een goed functionerende klep kan een winst van seconden opleveren voor de wedvlucht.Een invliegraam is de meest eenvoudige entree,dit wordt dan opengezet wanneer nodig. In feite is een invliegraam alleen geschikt voor het spel met weduwnaars.Bij een klep of plank kan je een 'valgat' voorzien.Een valgat kan op scherp staan, dit wil zeggen dat de duiven naar binnen kunnen,maar niet meer naar buiten..wie er ruimte voor heeft,kan voor een spoetnik opteren.Dit is eigenlijk een aan het hok bevestigde kooi waarin de duiven kunnen rondwandelen,bij mooi weer zullen ze hier zeker gebruik van maken.ook hier kunnen de duiven in,naar niet terug uit.De duiven kunnen er zeer makkelijk op landen en zijn ook makkelijk te pakken.

Ventilatie

Ventilatie is een moeilijk gegeven.Om de lucht in het hok te verversen,moet er ventilatie zijn, naar daarbij moet er goed opgelet worden dat het niet gaat tochten.Openstaande ramen zijn eenoptie,naar nog beter is een open nok inhet dak,en het hok in de wind zetten.Regels zijn er moeilijk voor te geven,ervaring is hier belangrijk. Het duurt eventjes voor duiven goed gaan presteren in een nieuw hok,als de luchtjes van hatsen e.d niet meer te ruiken zijn,als de ventilatie goed geregeld is...

Inrichting

Nestbakken en Zitplankjes

Voor de kweek-en wedstrijdduiven voorziet men aan de ene kant van het hok nestbakken en hier tegenover zitjes.Het eenvoudigste  zitje of schabje bestaat uit een stok met hieraan  langs weerszijden een scuin aflopend plankje.Deze plankjes zorgen  ervoor dat de duif die er onder zit geen mest op zijn kop krijgt.Er moeten minstens zoveel schabjes zijn als er duiven zijn.De onderste schabjes zijn best niet lager dan een meter boven de vloer,voor de gemoedsrust van de duiven die vanonder moeten zitten.De ideale afmetingen van de nestbakken zijn 80x40x40cm.probeer de inrichting niet systematisch te doen,duiven houden meer van een rommelige inrichting met hoeken en gaten.

Weduweduivinnen breng je best onder in voliéres of rennen.Deze zijn liefst langs twee kanten open en zo geplaatst dat de zon er na twee uur 's middgs binnenkomt.In de ren worden een paar platte zitplaten aangebracht(duiven hebben geen klempootjes).Ook een paar schabjes zijn welkom.De bodem is bij voorkeur een gaasbodem, anders een gemakkelijk te reinigen materiaal zoals beton of hout.

Boden

De vloer en de wanden zijn best zo glad mogelijk.In kieren of naden schuilen makkelijk parasieten.In de winter kan je wat stro op de grond strooien,maar dit moet dagelijks ververst worden als de vloer gekuist wordt.stro zorgt voor isolatie en houdt de vloer droog.Langs de andere kant is stro een goede nestplaats voor ongedierte en kunnen er schimmels op groeien.Korte tabaksstelen hebben grotendeels dezelfde eigenschappen als stro.Zand heeft als voordeel dat je het kan zeven,maar is evenmin een echte hygiénische oplossing.Het beste is de vloer gewoon dagelijks schoonkrabben.

Verwarming

Of er verwarming nodig is in het hok,hangt af van de grootte.Enerzijds is het voor de duivenmelker die in de winter een groot hok moet schoonmaken, aangeamer als het hok verwarmd is.Zo zal hij er geen haastwerkje van maken. Voor de duiven anderzijdsis warmte minder belangrijk,ze kunnen goed tegen de kou als men de voeding hieraan aanpast (procentueel meer mais)Maar in onze streken gaat kou vaak gepaard met vocht, en hier kan de duifniet tegen.In grote hokken is het dus verstandig verwaring aan te leggen.Waar het hok droog van wordt.De vochtigheidsgraad mag niet boven 70% liggen.Zolderhokken zijn voor dit punt te verkiezen,ze worden automatisch mee verwarmd met het huis en zijn doorgaans veel droger.Voor een tuinhok hebben proefnemingen aangetoond dat vloerverwarming de beste resultaten geeft voor de algehele gezondheidstoestand. Een drooglamp,elektrische verwarming of aftakking van de centrale verwaring zijn ook mogelijkheden.Indien mogelijk moet de temperatuur zijn op 10 & 12)°c.

Voer-en drinkpotten

Voorzie ook voederbakken in het hok.Het is eenvoudig in te zien dat duiven die voer van de grond oppikken, veel verontreinigingen binnenkrijgen en snel ziek zullen worden.een voederbak met spijlen is het best omdat er dan minder voer gemorst wordt,maar ook omdat meer rust geeft, de etende duiven kunnen minder ruzie maken met hun koppen tussen de spijlen.De breedte van zo'n voederbak bedraagt ongeveer 20 cm,zodat er van twee kanten tegelijk gegeten kan worden, en de lengte is zodanig dat alle eters een plaats vinden.

 Voor drinkbakken zijn er nog strengere eisen van hygiéne.best gebruikt men kunststof drinkbakken met een deksel om verontreinigingen te voorkomen.In de zijkant van de bakken zijn gaten gemaakt waar de duif zijn kop in kan steken.deze gaten moetenongeveer 10 cm boven de bodem zitten om vervuilling met opwaaiend stof te voorkomen. Zet de drinkpot ook best op een kleine verhoging zodat bodembedekking of stof er niet in kunnen komen. Je kan drinkwatervoorziening ook langs de buitenzijde van het hok hangen, zodat de duiven met hun kop door tralies heen kunnen drinken.Dit is nog veel hygiénischer.

Hygiéne

Hygiéne in het hok één van de beste vormen van ziektepreventie.Twee keer per jaar moet er een grote schoonmaak gehoude worden.Alles moet dan grondig gereinigd en ontsmet worden, evenrueel met een brander.Dit is ook goede gelegenheid om kleine reparaties of verbeteringen uit te voeren.Tot ge dagelijkse karweitjes horen het schoonkrabben van vloer en zitschappen.De drink-en voerbakken moeten ook regelmatig schoongemaakt worden.

Besluit

In de praktijk zien we twee mogelijkheden voor een hok. De melkers die een afzonderlijk hok in de tuin zetten,zullen meestal een volledig voorgefabriceerd hok kopen, er zijn nog maar weinig mensen die er tegenwoordig aan beginnen om dit zelf te maken. Als het hok in een bestaande ruimte komt, vb in een gerage of zolder,danzal men eerder zelf iets maken. De belangrijkste aandachtspunten zijn: droog warm,licht en tochtvrij maar toch goed geventileerd. Het is belangrijk zich goed te informeren bij de gemeente over de reglementering voor de bouw en ook bij de buren eens langs te gaan.Het zou jammer zijn als je een goed hok weer moet afbreken om deze redenen.

Meest recente reacties

30.08 | 07:55

Ring nr3072001/22. 1e afgegeven duif,
11e prijs van 367 duiven,rollegem kapelle
1192,8437 meters

13.08 | 14:42

Beste,

Wie weet de overlijdensdatum van CARLOS MAERTENS hij was één duivenmelker uit Izegem.En woonde in de Reperstraat te Izegem.

Dank

26.06 | 06:12

Gruyaert Kurt Izegem W2 / de Reigervluchten
1e ingegeven 139/721 1395.265 mpm
Rollegem Kappele

21.06 | 07:06

W2
Ring nr 3072030/22
21e prijs,4e afgegeven duif,
1359,7638meters,
Elk zijn recht Rollegem Kapelle

Deel deze pagina