De 5 geboden om de goede vorm te bereiken.

Een duif welke de goede conditie te pakken heeft laat dit zeer vlug blijken, de spieren komen gespannen te staan en de duif in kwestie komtzo rond als een bal.haar gewicht lijkt aanzienlijk toe te nemen.maar dit is slechts gezichtsbedrog, de werkelijkheid is helemaal anders,ze weegt lichter.Waanneer de vorm toeneemt nemen de beenderen en de luchtzakken een waximaal aan zuurstof op,tijdens deze perpiode zal de lever reserves opslaan om tijdens de vlucht langzaam aan het organisme toe te vertrouwen.Hetorientalievermogen staat op scherp, daarom is het ook dat wij zelden een duif in goede conditie, uit de verkeerde richting zien thuiskomen, indien dit wel gebeurd,is de vorm aan het afzwakken.

De "vijf geboden":

1.Over het goede ras beschikken.

Liefhebbers die jaar in jaar uit blijven verder kweken uit duiven waarvan het bloed verzwakt is, verliezen hun tijd dit kan ook voortvloeien door een te lang en te ver gedreven inteelt.Zulke duiven kan men opruimen of trachten te verbeteren door het kruisen met snelle duiven,snelheidsduiven door velen onderschat, brengen in de meeste gevallen de oplossing.

Een goede of zelfs middelmatige kolonie moet minstens éénmaal per jaar de goede vorm te pakken krijgen,al worden er misschien geen uitzonderlijke uitslagen gehaald,toch moet dit éénmaal gebeuren,al was het maar voor een paar weken.Waar er helemaal niets meer opflakkert is de bloedstroom totaal versleten en uitgedoofd.Er blijft maar een oplossing meer over en dit is opruimen,zeker wanneer ze in een goede gezondheid verkeerden en op een oordeelkundige wijze gevoederd werden.

2.De goede gezondheid bewaren.

Zonder een optimale gezondheid is er in geen enkele sporttak mogelijkheid om tot een hoger vormpeil te geraken,zeker voor sporttakken waar het energie verbruik zeer hoog ligt. Het volstaat niet te zeggen ze zijn niet ziek,dit kan allemaal wel zeer goed mogelijk zijn,vorm krijgt men, doordat het organisme door overdaad vangezondheid over een flinke dosis meer energie kan beschikken dan in normale omstandigheden.De supervorm waarvan soms sprake, maar welke zeer zelden de kop opsteekt,is uitzonderlijk en alleen toe te schrijven aan een super-gezondheid en tevredenheid op het hok van de duif in kwestie.Op het hok kunnen er ook bepaalde toestanden optreden,bv, door het gevecht voor een nestbak enz. waardoor de vorm plots de kop opsteekt doch deze is meestal van korte duur,maar kan toch tot zeer uitzonderlijke prestaties leiden.Vorm is broos,het volstaat dat een bepaald orgaan niet naar behoren functionneert opdat deze 'hoge vorm van gezondheid'ofvorm verdwijnt,soms een vrij eenvoudige wijziging op het hok zelf kan de vorm plots doen verdwijnen.

Het hok.

Iedereen als duivenliefhebber weet ook zeer goed dat het hok een voorname rol speelt bij het stand komen van de goede vorm,wij kennen liefhebbers die jaarlijks grote inspanningen doen voor het aankopen van goede duiven,met als resultaat dat diezelfde duiven die destijds echte kopvliegers waren,er nu niet veel meer vanterrecht brengen.Het zijn altijd dezelfde liefhebbers die zogezegd bedrogen werden door die verkoper,toch zouden ze er beter aan eens naar hun hok te kijken,komt er wel voldoende zon en zuurstof op.Zon enzuurstof vormen de belangrijkste basis en bron van alle leven.Op elk hok moet er voldoende rechtstreeks zonlicht aanwezig kunnen zijn,op een te warm hok bestaat er mogelijkheid om vorm te krijgen,op een te koud en dus ook meestal te vochtig hok kan men nooit de conditie te voorschijn zien komen,dit is totaal uitgesloten.In de lagere school haden wij een boek omtrent degezondheidsleer met volgende titel" Waar de zon niet binnen komt,komt vaak de geneesheer binnen,later wij als duivenliefhebber ons met zekerheid aansluiten op deze leuze en zeggen"Waar de zon niet binnen komt,komt er nooit geen vorm binnen.

DE Voeding.

Het is een zeer complex gegeven om de voeding op alle facetten te gaan belichten,momenteel worden deliefhebbers hun hoofd op hol gebracht door duizend en een producten die aan de lopende band op de markt verschijnen.Het ene product al wat straffer dan het andere en allen met eenzelfde doel uw duiven supergezond en strek maken om ze sneller te laten vliegen.Bijna al deze producten hebben één zaak gemeen,baat het niet , het zal hun niet schaden.2én feit is zeker ,een te zware voeding is een van de voornaamste oorzaken waaromde goede conditie niet opduikt,deze rijke voedselregimes worden op korte temijn echte vijanden van de vorm bij onze duiven.Dat fondvliegers een zeer rijke voeding nodig hebben met tal van bijproducten om zich eervol te kunnen onderscheiden is totaal verkeerd,wij kennen fondspelers die zich zeer knap weten te onderscheiden tot  Barcelona en dit met zuiveringsmengeling aagelengd met een flinke portie mais,dit wanneer dit nodig blijkt.Wat wij moeten trachten te vinden is rijke naturen die gemakkelijk en lang de vorm kunnen krijgen en behouden,zorg voor een oordeelkundige voeding aangepast al naargelang het tijdstip en wees er van overtuigd,geen enkele liefhebber past identiek hetzelfde voedselregime toe,hou een regel voor ogen en deze is,wanneer het goed gaat verander dan niets aan uw voedselregime.

Kunnen wachten

Niet alle hokken zijn hetzelfde gebouwd,wij kennen tuinhokken,zolderhokken,boven garages en noem naarop,alles en nog watis mogelijk,het blijft voor iedereen onder ons een geval apart.Er zijn hokken die gemakkelijk in het voorjaar in condiyie komen en eenmaal de grote hitte verschijnt er niets meer van terecht brengen,maar ook kennen wij hokken die slechts vanaf de maand mei en juni op het toneel verschijnen.Dit wil zeggen,dat ieder van ons als liefhebber zijn eigen hok moet kennen,of zelfs zeer goed moet kennen vooraleer conclusies te kunnen trekken.Koude hokken waar weinnig zon binnen kan zijn meestal laatbloeiers.zolderhokken,het meest aanbevolen zijn de beste en ook het snelst opgewarmd door de zon.Koudere hokken waar de duiven dus later in vorm komen,zijn niet helemaal af te schrijven,het kan ideaal zijn voor de zware fondvluchten tijdens de maand juli.Van een duivenliefhebber moet wij dus verwachten dat hij zijn eigen hok ofhokken zeer goed weet in te schatten omtrent de mogelijkheden die er te bereiken zijn.Op hokken met te hogetemperturen zal men mooit de grote forme kunnen behouden tot de maanden juli en augustus, de reden is vrij eenvoudig, er zal een gebrek aan zuurstof optreden.Daarom nog een laatste raad,ken uw hok,verwacht geen mirakels,want deze bestaan niet,leer wachten al naargelang de mogelijkheden die uw hokken bieden en metenkele goede vliegers onder pannen zal de fee wel eens opduiken,waar het nooit gebeurd zit er wat anders fout,denk dan eens goed na,het is zowat de dagelijkse bezigheid van elke liefhebber.

Meest recente reacties

30.08 | 07:55

Ring nr3072001/22. 1e afgegeven duif,
11e prijs van 367 duiven,rollegem kapelle
1192,8437 meters

13.08 | 14:42

Beste,

Wie weet de overlijdensdatum van CARLOS MAERTENS hij was één duivenmelker uit Izegem.En woonde in de Reperstraat te Izegem.

Dank

26.06 | 06:12

Gruyaert Kurt Izegem W2 / de Reigervluchten
1e ingegeven 139/721 1395.265 mpm
Rollegem Kappele

21.06 | 07:06

W2
Ring nr 3072030/22
21e prijs,4e afgegeven duif,
1359,7638meters,
Elk zijn recht Rollegem Kapelle

Deel deze pagina