Beste leden,

 

In 2016 gaan wij om te beginnen met enkele van de leden tot 25 jaar een hokbezoek brengen bij duivenliefhebbers in West-Vlaanderen.

Enkele liefhebbers hebben reeds hun toezegging gedaan. Tijdens de bezoeken kunnen dan vragen worden gesteld nopens voeding, verzorging en huisvesting van de duiven. Een foto zal worden genomen en op onze site en Facebook worden gepubliceerd.

Afhankelijk van het aantal liefhebbers welke meewerken aan de hokbezoeken gaan wij met max. 2 leden bij een speler ter plaatse.

Indien u interesse hebt om hieraan deel te nemen vragen wij u dit kenbaar te maken per mail op het gekende mailadres westvlaamse.jeugdclub@hotmail.com of telefonisch aan iemand van het bestuur.