Voorwaarden tot deelname kampioenschappen 2023

Voorwaarden om te kunnen deelnemen aan de kampioenschappen van de West-Vlaamse jeugdclub.

01. In West-Vlaanderen woonachtig zijn.

02. Lid zijn van de KBDB met wettelijke machtiging tot het houden van reisduiven (afzonderlijk hok en afzonderlijke hoklijst zijn strikt noodzakelijk)

03. De prijzen dienen behaald te worden per 3 tal.

04.Eén vlucht per weekend, per categorie. Vluchten voor verschillende categorieën in hetzelfde weekend zijn toegestaan.

(Doch opletten vanaf 2017 , oude &  jaarse  samen in één kampioenschap en jongen bij jongen,( insturen voor kampioenschap oude en jaarse samen  en jonge duiven).

05.Midweekvluchten alsook vluchten op feestdagen die niet op een zaterdag of zondag vallen tellen niet mee.

06. De Vluchten vanaf 01/04/2023 tot en met16/09/2023 komen in aanmerking, voor het kampioenschap (beginnelingen van de KBDB West-Vlaanderen).

07.Voor het kampioenschappen van de West-Vlaamsejeugdclub is voor de oude en de jaarlingen vanaf 01/04/2019tot en met 16/09/2023, Oude & Jaarlingen samen. 

Voor de jonge duiven vanaf 20/05/2023 tot en met 19/09/2023.

08. Voor alle vluchten tellen ofwel de regionale of provinciale uitslagen. Nationale uitslagen tellen ook mee.

09.Lid zijn van de KBDB en voldoen aan de reglementen.

10.Minimum leeftijd van 6 jaar op 1 januari van het lopende jaar.

11. Volledig zelfstandig met de duiven spelen, d.w.z. zelf inkorven als het mogelijk is, klokken en verzorgen. Indien mocht blijken dat iemand op andere naam speelt kan dit uitsluiting geven tot de jeugdclub.

12. Herstarters zijn liefhebbers die 10 jaar geen lidkaart meer hebben gehad bij de KBDB en nu terug lid zijn bij de KBDB.

13.Alle trofee en naturaprijzen worden op de kampioenendag afgehaald anders blijven ze eigendom van de West-Vlaamse jeugdclub.

14. De Westvlaamse duivenliefhebbers die mogen spelen in een andere provincie ( bv. Henegouwen) tellen ook voor het jeugdkampioenschap en voor de starters en herstarters van de W.V.J.Club.

15.De leden van de club kunnen enkel aanspraak maken op de kampioenschappen met uitslagen als ze lid zijn van de club op bewuste datum van de vlucht. (bv. Iemand welke in augustus lid wordt van de West-Vlaamse jeugdclub kan niet inzenden voor de kampioenschappen met uitslagen van voor augustus.)