De Kampioenschappen staan op de website, Voor jeugdleden tot 30 jaar, En voor staters en herbeginners + 30 jaar

De uitslagen van de Teurlingsvluchten staan op de website .

Indien klachten nopens de uitslag kunnen deze per mail of schriftelijk aan de club worden bezorgd ten laatste 19 Oktober. Na deze datum blijft de uitslag onherroepelijk !!
De Definitieve Uitslagen 2016 Van De West-Vlaamsejeugdclub Staan op Uitslagen 2016
Nieuw in 2017, Oude duiven en Jaarlingen samen in één kampioenschap, op snelheid -halve-fond-en fond.

Vanaf 15/12 tot 30/12/2017 is er een bon-verkoop om onze jeugdleden te steunen in hun mooie hobby. De verkoop is op www.duivenverkoop.be .Bezoek de verkoop site met de mooie schenkingen  er zijn 70 bons van veel liefhebbers . Het bestuur bedankt alle schenker voor de steun.

Bon 78 Paul & Nancy Bellaert uit Oedelem: Schenkt koppel eieren op afspraak. 1é nationaal uit Chateauroux 1 2017. De Duiven van Paul & Nancy zijn altijd op post, met vroege prijzen. Op het kweekhok zitten super kweek duiven .B.V.B Gino Clicque, Noel Peire, F.N Norman; Jos Thone, Luc Van Hoecke , Dobbelaer-Debuck. Super Schenking .

Welkom op de website van de West-Vlaamse Jeugdclub.

Onze website heeft tot doel om de leden van de jeugdclub wegwijs te maken in het duivenmelkersmilieu en te informeren inzake wat er met de club gebeurd.

In verschillende rubrieken is informatie terug te vinden. Dit kan gaan over de kampioenschappen voor de jeugdleden als ook steunende maatschappijen en firma’s waar de leden een korting kunnen verkrijgen mits het vertoon van hun lidkaart.

Ook informatie nopens het starten met de hobby als duivenmelker kan men hier terugvinden.

Indien er vragen zijn kan u deze altijd overmaken aan ons bestuur op het algemeen mailadres westvlaamse.jeugdclub@hotmail.com

Op volgende link komt men terecht op de facebookpagina van de club : https://www.facebook.com/westvlaamseduivenjeugdclub?fref=ts

Wij willen alvast de maatschappijen en sponsors bedanken om de steun aan de leden.

Het weer en lossingen