Het blad in vullen en terug sturen.
Om mee te doen voor de kampioenschappen en de Vanrobaeys vluchten.

Ons programma voor 2018
De Vanrobaeys Vluchten ; Van April tot September

Duiven keuring op 04/11/2018

Duiven Keuring op 04/11/2018

Op de provinciale dag zal er speciaal voor de jeugd en starters en keuring gehouden worden.elke jeugdliefhebber mag 1 jonge duif van 2018  deelnemen aan de wedstrijd duiver of duivin maakt niet uit.Indien je wenst deel te nemen gelieve daan een mail te sturen naaar  ons e-mailadres westvlaamse.jeugdclub@hotmail.com of naar Romain.schoonacker@telenet.be

Je vermeld in uw mail de ringnr van de duif.Voor 25/10/2018.

alle duiven hebben prijs.Zeker mee doen.

Welkom op de website van de West-Vlaamse Jeugdclub.

Onze website heeft tot doel om de leden van de jeugdclub wegwijs te maken in het duivenmelkersmilieu en te informeren inzake wat er met de club gebeurd.

In verschillende rubrieken is informatie terug te vinden. Dit kan gaan over de kampioenschappen voor de jeugdleden als ook steunende maatschappijen en firma’s waar de leden een korting kunnen verkrijgen mits het vertoon van hun lidkaart.

Ook informatie nopens het starten met de hobby als duivenmelker kan men hier terugvinden.

Indien er vragen zijn kan u deze altijd overmaken aan ons bestuur op het algemeen mailadres westvlaamse.jeugdclub@hotmail.com

Op volgende link komt men terecht op de facebookpagina van de club : //www.facebook.com/westvlaamseduivenjeugdclub?fref=ts

Wij willen alvast de maatschappijen en sponsors bedanken om de steun aan de leden.